Meteen naar de inhoud

Werkwijze

Praktische aanpak

Financiën zijn onze passie, we zouden daar uren over kunnen praten. Maar met praten alleen lossen we geen financiële problemen op. Bij Onbudget hanteren we daarom een praktische en doelgerichte aanpak.

Dat betekent dat wij bij voorkeur kortlopende coachingstrajecten aanbieden, waarin we werken aan specifieke, vooraf vastgestelde doelen. De coaching is gericht op financiële zelfredzaamheid. De budgetcoach levert de handvatten waar je zelf mee verder kunt.

Onze aanpak is erop gericht dat je zo snel mogelijk weer zelfstandig verder kunt met een gezonde financiële situatie.

Samenwerking

Bij Onbudget geloven wij in de kracht van samenwerken. Tijdens het coachingstraject zal de basis dan ook worden gevormd door de samenwerking tussen jou en de budgetcoach.

Maar er is nog veel meer samenwerking mogelijk, bijvoorbeeld met jouw werkgever. Wanneer je financiële problemen hebt, functioneer je daardoor meestal minder goed op je werk. Veelal is je werkgever al (deels) op de hoogte van je situatie, door voorschotten, leningen of loonbeslag. Door je werkgever te betrekken bij de budgetcoaching, werken we gezamenlijk aan een passende oplossing.

In sommige gevallen werkt de budgetcoach zelfs samen met de schuldeiser(s). Want steeds vaker kiezen schuldeisers ervoor om een budgetcoach in te schakelen in plaats van een deurwaarder. Ook hier wordt door een goede samenwerking een passende oplossing geboden.

Maatwerk

Wanneer je overweegt om een budgetcoach van Onbudget in te schakelen, kun je met ons een eerste (intake-) gesprek afspreken. Tijdens dit gesprek bespreken we jouw wensen en onze mogelijkheden.

Na het intakegesprek volgt een fase van inventarisatie. Deze fase, die zes tot acht weken in beslag neemt, bestaat uit een aantal contactmomenten waarbij de budgetcoach – samen met jou – jouw financiële situatie inventariseert en analyseert: je vaste lasten, je uitgaven en je schulden worden in kaart gebracht.

Aansluitend op de inventarisatie stelt de budgetcoach een trajectplan op. Dit trajectplan vormt de basis voor de verdere begeleiding en gaat in op specifieke onderdelen van de financiën (bijv. schuldaflossing, spaargedrag of financieel inzicht).

Online

Bij Onbudget zijn we flexibel en kunnen we schakelen. Daarom bieden we onze diensten volledig online aan. Deze aanpak biedt tal van voordelen.

De coaching verloopt via videogesprekken, waardoor je aan de gesprekken kunt deelnemen vanuit de rust en privacy van je eigen omgeving. Samen met de budgetcoach werk je in een digitale omgeving, je hebt dus op elk moment toegang tot alle actuele informatie.

Je staat altijd in contact met de budgetcoach. Onbudget biedt een ruime bereikbaarheid via email, telefoon en Whatsapp, zodat je altijd je dringende vragen kunt stellen.

Als je toch liever een persoonlijke, fysieke afspraak met de budgetcoach wilt, dan is dat uiteraard mogelijk. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Dienstenaanbod