Meteen naar de inhoud

Schuldeisers

Duurzame oplossing

Als schuldeiser kun je te maken krijgen met mensen die hun betalingsafspraken niet (meer) kunnen nakomen. Er wordt dan een gerechtsdeurwaarder ingezet om de openstaande vordering te innen. Het inzetten van een gerechtsdeurwaarder kost veel geld, waardoor de schuld, en dus ook de financiële problemen voor de schuldenaar, groter worden. 

Door een budgetcoach in de schakelen in plaats van een deurwaarder, wordt gewerkt aan een échte en duurzame oplossing. De budgetcoach zorgt voor een oplossing die is gebaseerd op de mogelijkheden die de klant heeft om zijn schulden te voldoen. Bovendien zorgt de budgetcoaching, door middel van begeleiding en motivatie, voor een gedragsverandering bij de klant. Zo wordt voorkomen dat de klant op lange termijn opnieuw in een schuldensituatie terechtkomt. 

Budgetcoach of deurwaarder?

Of je beter een budgetcoach of een deurwaarder kunt inzetten, is afhankelijk van het gedrag van de klant. 

Als de klant wel kan betalen, maar dit niet wil: in dat geval is een gerechtsdeurwaarder een goede oplossing. Wees er wel zeker van dat een klant echt niet wil betalen. Ga bij twijfel met de klant in gesprek. 

Als de klant niet kan betalen, maar dit wel wil: in dit geval is de inzet van een budgetcoach de beste oplossing. De budgetcoach kijkt, in opdracht van de schuldeiser, samen met de klant welke maatregelen nodig zijn om de vordering(en) te voldoen. We zorgen voor een langetermijnoplossing die voor alle partijen het beste werkt.

Niet willen of niet kunnen?

De belangrijkste vraag is dus of de klant niet wil of niet kan betalen. Vaak is dat lastig in te schatten. Klanten met betalingsachterstanden schamen zich vaak voor hun situatie. Dit betekent dat ze niet altijd openheid van zaken geven en niet altijd bereid lijken te zijn om mee te werken. Dit kun je terugzien in het niet reageren op telefoontjes of het niet beantwoorden van brieven of e-mail. 

Toch wil dat niet altijd zeggen dat een klant niet wil meewerken. Door te praten met een onafhankelijke partij kan het ijs gebroken worden. De budgetcoach kan een verbindende factor zijn tussen schuldenaar en schuldeiser.