Meteen naar de inhoud

Verhuurders

Huurachterstanden

Als huurders in financiële moeilijkheden verkeren en daardoor hun huur niet op tijd betalen, kan het voor jou als verhuurder nuttig zijn om een Budgetcoach van Onbudget in te schakelen.

Een budgetcoach helpt huurder om zijn financiën op orde te krijgen door bijvoorbeeld een budgetplan op te stellen en advies te geven over hoe kan worden bezuinigd. Dit zorgt ervoor dat de huurder zijn huur weer op tijd kan betalen en zich minder zorgen hoeft te maken over zijn financiële situatie.  

Budgetcoach of deurwaarder?

Of je beter een budgetcoach of een deurwaarder kunt inzetten, is afhankelijk van het gedrag van de huurder. 

Als de huurder wel kan betalen, maar dit niet wil: in dat geval is een gerechtsdeurwaarder een goede oplossing. Wees er wel zeker van dat de huurder echt niet wil betalen. Ga bij twijfel met de huurder in gesprek. 

Als de huurder niet kan betalen, maar dit wel wil: in dit geval is de inzet van een budgetcoach de beste oplossing. De budgetcoach gaat, in opdracht van de verhuurder, samen met de huurder kijken welke maatregelen er genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat huur weer op tijd kan worden betaald en de eventuele achterstand kan worden afgelost. Er wordt gezorgd voor een langetermijnoplossing die voor alle partijen het beste werkt.

Als de huurder niet kan betalen, maar dit wel wil: in dit geval is de inzet van een budgetcoach de beste oplossing. De budgetcoach kijkt, in opdracht van de verhuurder, samen met de huurder welke maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat huur weer op tijd kan worden betaald en de eventuele huurachterstand kan worden afgelost. We zorgen voor een langetermijnoplossing die voor alle partijen het beste werkt.

Niet willen of niet kunnen?

De belangrijkste vraag is of de huurder niet wil of niet kan betalen. Vaak is dat lastig in te schatten omdat huurders met betalingsachterstanden zich vaak schamen voor hun situatie. Dit betekent dat ze niet altijd openheid van zaken geven en niet altijd bereid lijken te zijn om mee te werken. Dit kun je terugzien in het niet reageren op telefoontjes of het niet beantwoorden van brieven of e-mail. 

Toch wil dat niet altijd zeggen dat een klant niet wil meewerken. Door te praten met een onafhankelijke partij kan het ijs gebroken worden. De budgetcoach kan een verbindende factor zijn tussen schuldenaar en schuldeiser.